Naše společnost

Hlavním předmětem činnosti firmy Deals Management, a.s., odštěpný závod je projektová činnost ve stavebnictví, včetně zpracování ekonomiky staveb – stavebních rozpočtů. Dalšími doplňkovými předměty jsou dotační poradenství a příležitostně i inženýrská činnost. Naše společnost vlastní značku "Bestprojekt".

Cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům komplexní služby od zpracování studie, investičního záměru, jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení až k samotné realizaci stavby.

Nabízíme seriózní jednání, spolehlivost a flexibilitu na profesionální úrovni a rozsah působnosti po celé ČR a SR.

Společnost Deals management, a.s., odštěpný závod je specialistou především na sportovní stavby, ale dokáže se bez problémů zhostit i bytové a občanské výstavby. Pro tyto účely disponuje projekčním týmem, který zpracovává dokumentace ve všech projektových stupních. Realizační tým tvoří okruh projektantů vlastních, případně formou subdodávek zajištěných prostřednictvím specialistů potřebných profesí.

Společnost má velmi dobré zkušenosti v oblasti dotačního poradenství. Nabízíme rychlé a kvalifikované zpracování dokumentace potřebné k žádostem o finanční dotace, se  zaměřením zejména na nestátní neziskové organizace (sportovní kluby) a obce.

Nejčastěji zajišťované služby:

 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování studií a návrhů stavby včetně vizualizace a ekonomické vyhodnocení
 • zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci staveb včetně rozpočtů a výkazu výměr
 • vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění zpracování statiky pozemních staveb betonových, ocelových, dřevěných i zděných konstrukcí
 • zajištění zpracování stavebně–technických průzkumů a statických posudků staveb
 • výkon autorského dozoru staveb
 • technický dozor staveb
 • zajištění inženýrské činnosti