Projektová činnost

Hlavním předmětem činnosti firmy Deals Management, a.s., odštěpný závod, je projektová činnost ve stavebnictví

Tato činnost je včetně zpracování ekonomiky staveb - stavebních rozpočtů. Dalšími předměty činnosti jsou realizace staveb, inženýrská činnost a inženýrská činnost a příležitostně i dotační poradenství. Naše společnost vlastní značku "Bestprojekt".
Cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům komplexní služby od zpracování studie, investičního záměru, jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení až k samotné realizaci stavby.
Společnost Deals management, a.s., odštěpný závod je specialistou především na sportovní stavby, ale dokáže se bez problémů zhostit i bytové a občanské výstavby. Pro tyto účely disponuje projekčním týmem, který zpracovává dokumentace ve všech projektových stupních. Realizační tým tvoří okruh projektantů vlastních, případně formou subdodávek zajištěných prostřednictvím specialistů potřebných profesí.