O nás

Projekce sportovních, občanských i bytových staveb. Rozpočty a realizace staveb

Naše společnost

Projektová činnost

Hlavním předmětem činnosti firmy Deals Management, a.s., odštěpný závod, je projektová činnost ve stavebnictví, včetně zpracování ekonomiky staveb – stavebních rozpočtů. Dalšími předměty činnosti jsou realizace staveb, inženýrská činnost a inženýrská činnost a příležitostně i dotační poradenství. Naše společnost vlastní značku „Bestprojekt„.

Cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům komplexní služby od zpracování studie, investičního záměru, jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení až k samotné realizaci stavby.
Společnost Deals management, a.s., odštěpný závod je specialistou především na sportovní stavby, ale dokáže se bez problémů zhostit i bytové a občanské výstavby. Pro tyto účely disponuje projekčním týmem, který zpracovává dokumentace ve všech projektových stupních. Realizační tým tvoří okruh projektantů vlastních, případně formou subdodávek zajištěných prostřednictvím specialistů potřebných profesí.

Realizace staveb

Od roku 2020 se věnujeme i vlastní realizaci staveb. Máme za sebou, jako generální dodavatel, dvě úspěšně zvládnuté zakázky, kde byla prováděna rekonstrukce fotbalových hřišť s umělým trávníkem tzv. 3.generace (TJ Háj ve Slezsku z.s. a SK Nové Město nad Metují z.s.).

Inženýrská činnost

V rámci naší činnosti zajišťujeme i tzv. inženýrskou činnost, tj. především obstarání nezbytných vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury k námi zpracovávaným projektovým dokumentacím.
Vykonáváme také technický dozor investora a samozřejmě i autorský dozor projektanta.

Dotační poradenství

Společnost má velmi dobré zkušenosti v oblasti dotačního poradenství. Nabízíme rychlé a kvalifikované zpracování dokumentace potřebné k žádostem o finanční dotace, se zaměřením zejména na nestátní neziskové organizace (sportovní kluby) a obce.

Nejčastějši zajišťované služby

 • zpracování investičních záměrů
 • zpracování studií a návrhů stavby včetně vizualizace a ekonomické vyhodnocení
 • zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební nebo společné povolení a zajištění stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb, včetně rozpočtů, soupisů prací a výkazu výměr potřebných
  pro výběr zhotovitele stavby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění zpracování statiky pozemních staveb betonových, ocelových, dřevěných i zděných konstrukcí
 • zajištění zpracování stavebně-technických průzkumů a statických posudků staveb
 • výkon autorského dozoru staveb
 • technický dozor staveb
 • zajištění inženýrské činnosti