Rok: 2016
Finanční objem:

Popis: Odstranění havarijního stavu přetlakové atletické haly Praha-Strahov