Rok: 2016
Finanční objem:

Popis: Rekostrukce sportovního areálu