Rok: 2017
Finanční objem:

Popis: Změna účelu využívání hřiště